Управа школе

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ:

Вукица Петровић

        СЕКРЕТАР ШКОЛЕ:                              РАЧУНОВОДСТВО ШКОЛЕ:

Александар Радић                                             Гордана Живанов