Стручни сарадници

                              ПЕДАГОГ ШКОЛЕ:                                         ПСИХОЛОГ ШКОЛЕ:

Мирјана Бубаловић                                                Соња Шанта

БИБЛИОТЕКАР:

Мирјана Бубаловић

Сузана Нећаков