Предметна настава

СРПСКИ ЈЕЗИК:

Меланија Михњак

Оскар Пургић

Драгана Дицков

Данијела Самарџић

РУСИНСКИ ЈЕЗИК:

Самарџић Маја

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК:

Тања Пап

Душица Божић

ГЕОГРАФИЈА:

Љубица Симић

Зденко Кираљ

Милана Андријашевић

ИСТОРИЈА:

Милица Маринков

Aлександар Баборац

Драган Ђукић

БИОЛОГИЈА:

Оливера Митић

Сања Миражић

ЛИКОВНА КУЛТУРА:

Татјана Перовић

МУЗИЧКА КУЛТУРА:

Татиана Барна

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ:

Зоран Тот

Радомир Стојановић

Маријана Самарџић

Татјана Докмановић

МАТЕМАТИКА:

Ђурђа Мајкић

Блаженка Тимко Станковић

Биљана Кнежевић

Гордана Станковић

ФИЗИКА:

Маја Дракулић

Милорад Страњанац

ХЕМИЈА:

Татјана Јанковић

ТЕХНИЧКО ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ :

Властимир Тот

Милорад Страњанац

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО:

Југослава Рађен

Милорад Страњанац

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК:

Тијана Абрамовић

Јелена Тодорић

Софија Орељ

ВЕРСКА НАСТАВА:

Данил Задрепко

Димитрије Крнета

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ:

Сузана Нећаков

РОМСКИ ЈЕЗИК:

Ђорђе Фан