Tag Archives: документација

Конкурсна документација за јавну набавку услуге превоза запослених

На следећем линку можете преузети потребну документацију за конкурс јавне набавке – превоза запослених

Конкурсна документација за јавну набавку услуга – превоз запослених

Обавештење о закљученом уговору о превозу запослених и полазника програма образовања одраслих

Обавештење о закљученом уговору о превозу запослених и полазника програма ФООО можете преузети на следећем линку:

Обавештењe o закљученом уговору o превозу запослених и полaзникa програма oбразовања oдраслих

Позив за подношење понуда у поступку добављања ужине ученицима

На следећем линку Вам се налази позив за подношење понуда за добављање ужина ученицима

Позив за подношење понуда у поступку добављања ужине ученицима