Историјат школе и насеља

Основна школа “Јован Јовановић Змај” налази се Ђурђеву, селу јужнобачког округа са претежно равничарским атаром, које се налази у непосредној близини Новог Сада, а од централног места општине Жабља, удаљено је 5 километара. Прво насеље на данашњем месту помиње се 1513. године, али је то насеље потпуно опустело за време владавине Турака на овом подручју. Данашње насеље основано је 1800. године, када се 203 српске породице доселило из Темерина. У другој половини 19. века отпочело је досељавање Русина из Руског Крстура и Куцуре. Ђурђево према последњем попису има 5560 становника.

Основна школа налази се у самом центру насеља, у парку, у дебелом хладу стогодишњих кестенова, прекопута православне цркве. На овој локацији школа је подигнута још 1908. године и тај објекат се користи до данас. Повећањем броја становника јавила се потреба за већим школским простором, па је у дворишту првобитног објекта 1990. године дозидано нових осам учионица. У мaрту 2010. године, је сазидана и фискултурна сала са још две учионице. Сва три објекта повезана су у једну целину, површине 3515 m².