Школски календар 2016/2017.

Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице донео је Правилник о школском каленадару за основне школе са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2016/2017. годину.

Настава у основној школи остварује се у току два полугодишта:
Прво полугодиште почиње у четвртак, 1. септембра 2016. године, а завршава се у петак, 23. децембра 2016. године. У првом полугодишту има 81 наставна дана.
Друго полугодиште почиње у понедељак, 16. јануара 2017. године и завршава се:
у уторак, 13. јуна 2017. године, за ученике од првог до седмог разреда и има 99 наставних дана;
у уторак, 30. маја 2017. године, за ученике осмог разреда и има 89 наставних дана.
Наставне и радне суботе и измене у распореду часова у наставним данима:
У уторак, 17. јануара 2017. године настава се изводи према распореду часова за петак.
Распусти у току школске године:
Зимски распуст почиње у понедељак, 26. децембра 2016. године, а завршава се у петак, 13. јануара 2017. године.
Пролећни распуст почиње у четвртак, 13. априла 2017. године, а завршава се у понедељак, 17. априла 2017. године.
Летњи распуст за ученике од првог до седмог разреда почиње у среду, 14. јуна 2017, а завршава се у четвртак, 31. августа 2017. године.
Летњи распуст за ученике осмог разреда почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у четвртак, 31. августа 2017. године.