Пројекти у којима школа учествује

  • ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ (2003.)
  • ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА (2006.)
  • АСЕS (2009, 2010.)
  • ПРОГРАМ ”ЗА ЧИСТИЈЕ И ЗЕЛЕНИЈЕ ШКОЛЕ” У АП ВОЈВОДИНИ
  • ДИЛС РЕФ-ОБРАЗОВНА ИНКЛУЗИЈА РОМА (2011.-2012.)
  • ДРУГА ШАНСА-ФООО (од 2012.)
  • ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА (2013.)
  • РЕГИОНАЛНА ПОДРШКА ИНКЛУЗИВНОМ ОБРАЗОВАЊУ (2013.-2015.)
  • ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЉУДСКОГ КАПИТАЛА И ИСТРАЖИВАЊА(РАЗВИОНИЦА) (2014-2015.)