Monthly Archives: February 2016

Обавештење о закљученом уговору о превозу запослених и полазника програма образовања одраслих

Обавештење о закљученом уговору о превозу запослених и полазника програма ФООО можете преузети на следећем линку:

Обавештењe o закљученом уговору o превозу запослених и полaзникa програма oбразовања oдраслих

Позив за подношење понуда у поступку добављања ужине ученицима

На следећем линку Вам се налази позив за подношење понуда за добављање ужина ученицима

Позив за подношење понуда у поступку добављања ужине ученицима

Конкурсна документација за набавку добављања ужине ученицима

Конкурсну документацију потребну за набавку добављања ужине ученицима можете преузети на следећем линку :

Конкурсна документација зa набавку добављања ужине ученицима

Конкурсна документација за јавну набавку превоза запослених и полазника програма образовања одраслих

Овде можете преузети потребну документација за набавку превоза запослених и полазника програма образовања одраслих. За све додатне информације обратите се секретару школе на телефон: 021/839-033

Конкурсна документација за јавну набавку превоза запослених и полазника програма ФOOO

Позив за подношење понуда у потупку јавне набавке мале вредности услуге превоза запослених и полазника програма образовања одраслих

Овде можете преузети позив за подношење понуда у поступку јавне набавке превоза запослених и полазника ФООО. За додатне информације обратите се секретару школе на телефон:021/839-033

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке превоза запослених и полазника ФOOO