Monthly Archives: April 2015

Јавна набавка мале вредности услуга – осигурање имовине и запослених – 2015. године

Са страница нашег сајта заинтересовани понуђачи могу преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију за јавну набавку за осигурање имовине и запослених.

За све евентуалне информације и нејасноће можете се обратити секретару школе на телефон 021/839-033 или преко контакт обрасца.

Конкурсна документација:

Конкурсна документација за јавну набавку осигурање имовине и запослених 2014. године
Позив за подношење понуда за јавну набавку осигурања имовине и запослених 2014. године