Monthly Archives: February 2015

Јавна набавка ужине – 2015/2016. године

Са страница нашег сајта заинтересовани понуђачи могу преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију за јавну набавку за добављање ужине ученицима наше школе.

За све евентуалне информације и нејасноће можете се обратити секретару школе на телефон 021/839-033 или преко контакт обрасца.

Конкурсна документација:

Конкурсна документација за јавну набавку 2015/2016 – ужина
Позив за подношење понуда за јавну набавку 2015/2016 – ужина
Додатне информације за јавну набавку
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Јавна набавка – превоз запослених и полазника програма образовања одраслих

Са страница нашег сајта заинтересовани понуђачи могу преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију за јавну набавку превоза запослених и полазника програма образовања одраслих.

За све евентуалне информације и нејасноће можете се обратити секретару школе на телефон 021/839-033 или преко контакт обрасца.

Конкурсна документација:

Конкурсна документација за јавну набавку превоза запослених и полазника програма образовања одраслих
Позив за подношење понуда за јавну набавку превоза запослених и полазника програма образовања одраслих