Monthly Archives: September 2014

Јавна набавка ужине – 2014/2015. године

Са страница нашег сајта заинтересовани понуђачи могу преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију за јавну набавку за добављање ужине ученицима наше школе.

За све евентуалне информације и нејасноће можете се обратити секретару школе на телефон 021/839-033 или преко контакт обрасца.

Конкурсна документација:

Конкурсна документација за јавну набавку 2014 – ужина
Позив за подношење понуда за јавну набавку 2014 – ужина