Monthly Archives: March 2014

Јавна набавка електричне енергије – 2014/2015. године

Са страница нашег сајта заинтересовани понуђачи могу преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију за јавну набавку за добављање електричне енергије.

За све евентуалне информације и нејасноће можете се обратити секретару школе на телефон 021/839-033 или преко контакт обрасца.

Конкурсна документација:

Конкурсна документација за јавну набавку 2014/15 – електрична енергија
Позив за подношење понуда за јавну набавку 2014/15 – електрична енергија